Cadre didactice

Personalul didactic și nedidactic este angajat în conformitate cu legislația locală și națională, toate rolurile și responsabilitățile membrilor personalului sunt clar definite și înțelese. Mai mult sunt evaluate psihologic de catre psihologul gradinitei. Cadrele didactice se recomandă prin profesionalism, implicare și dăruire. Calificate în proportie de 100%, dornice de afirmare, bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt constatat în urma studierii CV-ului și a interviul la angajare.
Pentru creşterea calitătii procesului instructiv-educativ în Grădiniţa cu program normal și prelungit “Marshmallow”, o activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare: învăţarea centrată pe copil, lucrul în echipă, stimularea copiilor cu nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare în funcţie de nivelul de pregătire al copiilor, încurajarea participării la activităţi extracurriculare.

Grădinița cu program normal și prelungit “Marshmallow” are ca finalități ale activității instructiv-educative formarea și dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității preșcolarilor potrivit ritmului propriu de dezvoltare și trebuințelor sale; stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale în plan intelectual, socio-afectiv și psiho-motric raportată la particularitățile specifice de vârstă. Utilizează “Curriculum pentru învățământul preşcolar” aprobat prin OM cu nr. 5233 din 01.09.2008. La nivelul grădiniţei se preconizează o strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii care să urmărească personalizarea ofertei educaționale, asigurând o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare).

Contact

 Strada Mărășești, nr. 160, Ploiești

  0729 441 172

  contact@gradinita-marshmallow.ro

  gradinita-marshmallow.ro