Programul educaţional

       Are în vedere pregătirea copiilor prin activităţi instructiv-educative conform Curriculumului Naţional, a Planului de învăţământ naţional, nivel preşcolar pentru grădiniţe cu program normal şi prelungit şi a Programei şcolare pentru învăţământul preşcolar, aprobate prin Ordinul M.Ed.C.I. 5233 din 01.09.2008.
       Pentru creşterea calității procesului instructiv-educativ în Grădiniţa cu program normal și prelungit “Marshmallow”, o activitate de mare importanţă o constituie formarea continuă a resurselor umane în sensul aplicării celor mai moderne metode de predare-învăţare-evaluare: învăţarea centrată pe copil, lucrul în echipă, stimularea copiilor cu nevoi speciale, utilizarea metodelor de evaluare în funcţie de nivelul de pregătire al copiilor, încurajarea participării la activităţi extracurriculare.
       Grădinița cu program normal și prelungit “Marshmallow” are ca finalități ale activității instructiv-educative formarea și dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității preșcolarilor potrivit ritmului propriu de dezvoltare și trebuințelor sale; stimularea diferențiată a copilului în vederea dezvoltării sale în plan intelectual, socio-afectiv și psiho-motric raportată la particularitățile specifice de vârstă. Utilizează “Curriculum pentru învățământul preşcolar” aprobat prin OM cu nr. 5233 din 01.09.2008. La nivelul grădiniţei se preconizează o strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii care să urmărească personalizarea ofertei educaționale, asigurând o viziune coerentă asupra celor patru domenii funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse materiale şi financiare, relaţii comunitare).
       Oferta educațională cuprinde nivelul de învăţământ preşcolar, resursele umane şi materiale pe care le pune la dispoziţie grădiniţa pentru activităţile din Curriculum pentru educația timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani, MECT, 2008. În ofertă sunt propuse activități pentru program normal și prelungit. Părinții au posibilitatatea să aleagă ceea ce doresc pentru copilul lor.


Activități pe domenii experiențiale(activități integrate sau pe discipline):
Nivel I (3-5 ani)


Educarea limbajului:1
Activitate matematică: 1
Cunoasterea mediului: 1
Educație pentru societate: 1
Educație muzicală: 1
Activități artistico-plastice: 1
Activitate practică: 1
Educație fizică: 1

Nivel II (5-7 ani)


Educarea limbajului: 2
Activitate matematică: 2
Cunoasterea mediului: 1
Educație pentru societate: 1
Educație muzicală: 1
Activități artistico-plastice: 1
Activitate practică: 1
Educație fizică: 1


Jocuri și activități didactice alese

jocuri pe arii de stimulare (Bibliotecă, Joc de rol, Construcții, Știință, Arte, Nisip și apă…)

Activități de dezvoltare personală

rutinele, tranzițiile, activitățile din perioada după-amiezii, activitățile opționale


Curriculum la decizia grădiniței

Activități opționale

Aikido, Dans modern, Limba Engleză, Șah, Muzică, curs Actorie.

Activități extracurriculare

- Vizite, excursii la diferite obiective social-culturale și istorice locale, județene, naționale;
- Vizionarea unor spectacole pentru copii;
- Spectacole, serbări școlare organizate cu diferite prilejuri;
- Organizarea unor expoziții cu lucrările copiilor cu ocazia diferitelor evenimente;
- Desfășurarea unor acțiuni privind marcarea unor zile naționale și international;
- Parteneriate educaționale locale, județene, naționale, internațional;
- Concursuri și proiecte locale, județene, naționale și internațional.

Zilnic, prin contactul cu personalul instituţiei, vi se va aduce la cunoştinţă orice schimbare de comportament sau a stării de sănătate a copilului, vi se vor prezenta progresele legate de activităţile la grupă şi la cele opţionale, împreună să alegem ce este mai bun pentru copiii dumneavoastră.